Reviews, get directions and information for Skutbergets Wenner

Skutbergets Wenner

About

Skutbergets Vänner har som syfte att värna och utveckla Skutberget som ett kommunalt natur- och friluftsområde, öppet för alla. Skutberget är inte till salu.

Story

Föreningen Skutbergets Wenner i Karlstad bildades den 12 juni 2017. Föreningens syfte är att verka för att värna och utveckla Skutberget som ett kommunalt natur- och friluftsområde med fokus på friskvård, rekreation, motion och friluftsliv. Föreningen ska vidare verka för att ingen privatisering eller annan form av inskränkning av tillgången till naturen, klipporna och stränderna på Skutberget sker, så att dagens Skutberget även framledes förblir öppet och tillgängligt för alla.

Föreningen Skutbergets Wenner kommer i sitt arbete att verka i samma anda som friluftsområdets skapare, eldsjälen och pionjären Anders Forssell.

Föreningen företräds av en styrelse på sju personer, vald av årsmötet. Det löpande arbetet inom föreningen organiseras inom fyra kommittéer, var och en ledd av en styrelsemedlem. Dessa fyra kommittéer är – Information & Marknadsföring, Ekonomi & Sponsring, Motionscentralen & Evenemang samt Parkförvaltning (Park Rangers).

Address: Skutberget, 65346 Karlstad (commune)
City: Karlstad
Zip Code: 65346


Comment on this business

to add Skutbergets Wenner map to your website;