Reviews, get directions and information for Ostkustbanans Vänner

Ostkustbanans Vänner

About

Välkommen till OKBv

Story

Sällskapet OstkustBanans vänner, förkortat OKBv, är en ideell järnvägsförening som bildades 1976 av ett antal tågintresserade i Svenska Järnvägsklubbens Sundsvallsavdelning. Det primära var då att restaurera och driftsätta Oskustbanans ånglok H 24 inför Oskustbanans (OKB) 50-års jubileum 1977.
Loket hade redan 1972 räddats undan skrotning. Det hade putsats upp och var sedan 1973 utställt som blickfång nere vid Sundsvalls hamn.

I föreningens stadgar står det bland annat:
"Sällskapet Ostkustbanans vänner, bildat den 1 juli 1976, är en ideell förening med syfte att, efter förmåga,
- främja intresset för tidigare och nuvarande järnvägar i södra Norrland, i första hand Ostkustbanan,
- främja bevarandet av järnvägsminnen och äldre järnvägs materiel från samma område."

Föreningen har sitt säte i Sundsvall
Adressen är: OKBv Box 458 851 06 SUNDSVALL

Address: Svartviksvägen 22, 862 33 Kvissleby, Sweden
Phone: 060-561524
City: Kvissleby
Zip Code: 862 33


Comment on this business

to add Ostkustbanans Vänner map to your website;