Reviews, get directions and information for Mittuniversitetet

Story

Mittuniversitetet är ett svenskt statligt universitet. Lärosätet är beläget i Mittsverigeregionen kring Sveriges geografiska mittpunkt, med campus på två orter: Sundsvall och Östersund. Verksamheten vid campus Härnösand omlokaliserades till Sundsvall inför höstterminen 2016.HistorikMittuniversitetet blev universitet den 1 januari 2005 och hette innan dess Mitthögskolan. Mitthögskolan bildades 1993 genom ett samgående mellan Högskolan i Östersund och Högskolan i Sundsvall/Härnösand, båda grundade genom högskolereformen 1977 av regeringen Fälldin. Dessa hade rötter i den socialhögskola som 1971 bildades i Östersund av regeringen Palme, i den systematiserade decentraliserade utbildning som startades av Sundsvalls kommun 1971 respektive i det folkskoleseminarium och den nautiska utbildning för sjökaptener som 1842 grundades i Härnösand. Lärarutbildningen kan i sin tur härledas till att Härnösand tidigt var en läroverksstad och till den prästutbildning som började när Härnösands gymnasium grundades 1658.

Address: Sundsvall, Suède
Phone: +46 10 142 80 00
City: Sundsvall


Comment on this business

to add Mittuniversitetet map to your website;