Reviews, get directions and information for Kajodlingen

Kajodlingen

About

Grönsaksodlingar mitt i Göteborg! På Lindholmen och på Posthotellet, till restauranger och privatpersoner. Gårdsförsäljning med självplock under säsong.

Story

Göteborg står, likt andra städer i världen, inför stora strukturella förändringar. Den gamla industriella ekonomin har senaste decennierna bytts ut mot en informationsbaserad ekonomi. Samtidigt vet vi att staden måste anpassa sig till sociala, ekonomiska och ekologiska problem om vi vill bevara och säkerställa en god livskvalité för alla stadsbor.

Ett område som vi i Kajodlingen anser omfamna samtliga pelare i en hållbar utveckling är livsmedelsproduktion. Idag ligger det konventionella jordbruket till grund för stora delar av miljöproblematiken. Parallellt med detta har vi en situation i Sverige idag där många svenskar med utländsk bakgrund eller asylsökande besitter stor kunskap inom jordbruk men som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden.

Dessutom ökar intresset för odling och närodlat igen och många unga vill börja odla, men målsättningen verkar sällan vara att producera för marknaden. Vår vision är en småskalig och lokal produktion av grönsaker som bär sig själv ekonomiskt. En sådan verksamhet har inte bara positiva effekter för miljön utan innehar även sociala fördelar, inte minst genom att ta tillvara och ge utvecklingsmöjligheter för den kunskap och engagemang som redan finns hos människor i Göteborg.

Vår verksamhet
Jonas Lindh och William Bailey heter vi som utför det mesta av det praktiska arbetet i Kajodlingen GBG ekonomisk förening. Jonas Lindh är humanekolog och beteendevetare och William Bailey är humanekolog och trädgårdsmästare. Vi har båda flerårig erfarenhet av stadsodling. Våra vägar fördes samman av vårt gemensamma intresse för odling samt en övergripande drivkraft för ett mer hållbart Göteborg.

Våren 2015 byggde vi gemensamt en odling vid Masthuggskajen för att undersöka möjligheterna för stadsodling som en källa för nya gröna jobb. Vi hittade snabbt våra första kunder hos restauranger med engagerade kockar och flexibla menyer - perfekta förutsättningar för just vår form av småskalig odling.

Efter att ha drivit det här projektet i en säsong har vår grundtes utkristalliserat sig. Om vi kan visa genom det goda exemplets makt att även mindre odlingar kan ha ekonomisk bärkraft så kan vår grundläggande vision om ett mer hållbart Göteborg realiseras genom att fler aktörer börjar engagera sig och producera närodlade grönsaker för både privatpersoner och restauranger.

Miljön
Genom att öka produktionen i och i anslutning till Göteborg minskar vi beroendet av fossila bränslen. Vi kan helt enkelt leverera dagsfärska grödor, ofta levererat inom en timme, till kund. Detta gör att vi har en kvalitet på våra grönsaker som just nu ingen producent kan mäta sig med. För att säkerställa en fossilfri produktion kommer alla leveranser att göras med cykel och cykelvagn.

För oss är biodiversiteten viktig så vi försöker så långt det går att ha en bredd bland de arter vi odlar. Odlingen på Masthuggskajen var dessutom mycket välbesökt av bin så i år kommer vi även ha en biodling på området.

En annan viktig aspekt är att vi har som målsättning att berika våra jordar med så mycket lokalt “avfall” som möjligt.Oftast finns en tendens att bara titta på produktionen men restprodukterna som en stad producerar är precis lika viktig att ta tillvara på om vi vill se en mer hållbar utveckling för Göteborg. Vi kommer under 2016 att använda oss av gödsel från djuren i Slottskogen samt maskkompostera lokalt.

Det sociala
Utifrån vår budget för 2016 kommer vi kunna försörja två tjänster inom grönsaksproduktionen. Vår ambition är att skapa ett gott exempel där andra göteborgare kan se att vår affärsmodell fungerar och att de i sin tur vågar ta klivet och starta sina egna verksamheter. En sådan dominoeffekt skulle automatiskt skapa ett grönare Göteborg med högre mångfald, samtidigt som det skapar nya företag och arbetstillfällen.

Ekonomi som grund
Vi anser att en fungerande och beprövad affärsmodell ligger till grund för en utökad produktion av grödor i, och i anslutning till, Göteborg. Vi ser det som den starkaste motivationsfaktorn för människor att faktiskt engagera sig och våga ta steget mot en odlingskarriär. För efterfrågan finns. Marknaden är, utifrån våra erfarenheter och de aktörer vi träffat, omättlig just nu. Det är producenterna som saknas.

Vårt utgångsläge 2016
Idag har vi tillgång till två odlingsytor; 700 kvadratmeter i Jubileumsparken i Frihamnen samt vår första odlingsyta på Masthuggskajen på 200 kvadratmeter. Vi arrenderar marken i Frihamnen av Fastighetskontoret och Södra Älvstranden Utveckling tillåter oss att husera avgiftsfritt på Masthuggskajen. Vi har kvar de kunder som vi hade bäst samarbete med under 2015 och de är mycket positiva till ett fortsatt samarbete. Vi har valt att inte ta in fler kunder nu innan säsongen börjar då vi vill säkerställa att våra nuvarande kunder får de grönsaker de önskar av oss. Intresset och underlaget är inget problem som vi ser det, det är snarare våra begränsningar som producenter som gör att vi inte kan producera mer under 2016.

Address: Anders Carlssons gata 12, 417 55 Göteborg
Phone: 0735256343
City: Gothenburg
Zip Code: 417 55


Comment on this business

to add Kajodlingen map to your website;Kajodlingen's nearby businesses