Reviews, get directions and information for Advokatfirman Urban Nordström AB

Advokatfirman Urban Nordström AB

About

Advokatfirman har en humanjuridisk inriktning, brottmål, socialmål och tvistemål m.m.

Story

Advokatfirman har en humanjuridisk inriktning, men åtar sig även affärsjuridiska uppdrag i mindre omfattning. De olika uppdragen firman åtar sig kan vara som ombud i familjerättsliga tvister, offentligt biträde i LVU, LVM, LRV och LPT ärenden, uppdrag som målsägandebiträde eller offentlig försvarare i brottmål, särskild företrädare för barn, asylärenden m.m.

Address: Fredsgatan 25, 733 31 Sala
Phone: 0224-18075
City: Sala
Zip Code: 733 31related searches:
Comment on this business

Reviews, get directions and information

Advokatfirman Urban Nordström AB

. Sala sala lawyer & law firm working hours, reviews, map, satellite view. Sala sala professional service location, how can i go. Advokatfirman Urban Nordström AB address, phone, state, city, zip code. On this page you can find companies similar to Advokatfirman Urban Nordström AB. On this website you can share your comments and experiences about Advokatfirman Urban Nordström AB with other people.

to add Advokatfirman Urban Nordström AB map to your website;